ERGO K860 分離式人體工學鍵盤 (美式英文)

SKU: 920-010111
ERGO K860 分離式人體工學鍵盤 (美式英文) - 2B
ERGO K860 分離式人體工學鍵盤 (美式英文) - 2B
ERGO K860 分離式人體工學鍵盤 (美式英文) - 2B

ERGO K860 分離式人體工學鍵盤 (美式英文)

SKU: 920-010111
Shipping calculated at checkout.
  • Home Delivery / Collect at pickup point, FREE for orders above HK$600.00
  • Collect at pickup point for Free
請先以公司電郵登入後再選購

弧形設計,使姿勢更自然且正確
三層手托,三陪舒適
創新的手掌抬高設計
完美的按鍵敲擊,精確的輸入結果


Recently viewed